Kundecases

Det handler om mennesker – se hvordan vi hjælper vores kunder

Vi er stolte af at være med til at give de danske sygehuse og klinikker de bedste muligheder for at gøre det optimale for patienterne. Vi hjælper med billeddiagnostisk udstyr på både store offentlige sygehuse og i mindre, private klinikker. Her kan du se nogle af vores kundehistorier.

Røntgenudstyr Precision i5

Reduceret dosis til børneundersøgelser

Nyt røntgenrum på Afdeling for Røntgen og Skanning

Se casen

Røntgenudstyr Perform-X F400

Motoriseret røntgensystem til PrivatHospitalet Danmark

Gulvmonteret autopositionssystem på begrænset plads

Se casen

Endoskopvaskemaskiner og tørreskabe

Nyt vaskerum på Kirurgisk Ambulatorium, Slagelse

Tre nye endoskopvaskemaskiner og tre nye tørreskabe til endoskopiafsnittet på Slagelse Sygehus.

Se casen

Røntgenudstyr Precision i5 og T3

To røntgenrum til Helsingør sundhedshus

Et nyt røntgensystem (i5) til det nyopførte sundhedshus i Helsingør og flytning af et eksisterende røntgensystem (T3) fra det gamle sundhedshus til det nye.

Se casen

Endoskopvaskemaskiner og tørreskabe

Vaskerum opdelt i rent og urent

Endoskopvaskemaskiner og tørreskabe til Rigshospitalet

Se casen

Positionering

Røntgenstole letter positioneringen på Bispebjerg Hospital

To thoraxstole til Bispebjerg Hospitals røntgenafdeling.

Se casen

Endoskopi

Forbedret hygiejne i Lund

Skopvaskemaskiner, tørreskabe, og transportvogne til universitetshospitalet i Skåne

Se casen

Traume- og akutrøntgen

Ny akutmodtagelse på Herlev Hospital

På Herlev Hospitals akutmodtagelse har vi installeret røntgenudstyr i to nybyggede rum. Traumerummet har Danmarks længste vandring af røntgenrøret på 15 meter. 
 

Se casen

Endoskopvaskmaskiner

Gennemstiksvaskemaskiner på Næstved Sygehus

Sammedagskirurgisk Afsnit i Næstved har investeret i tre nye skopvaskemaskiner som er placeret midt i vaskerummet og deler det op i rent og urent vaskerum.
 

Se casen

Røntgen- og gennemlysningsudstyr

Multifunktionelt røntgenudstyr på OUH

Røntgenafdelingen på OUH har fået to nye røntgenrum med mulighed for gennemlysning i både rum 21 og 27.

Se casen

Prækliniske scannere

SPECT/CT- og PET/CT-scannere til forsøgsdyr

Minerva Imaging driver præklinisk forskning i forbindelse med hurtig og effektiv udvikling af lægemidler mod kræft.

Se casen

Traumerøntgen til akutafdelinger

Traumestuer i Danmark

Vi har stor erfaring med projektering af røntgenudstyr til traumestuer. Se hvordan vi har bygget vores erfaring op.

Se casen

Røntgen- og gennemlysningsudstyr

To nye røntgenrum med multifunktion

Røntgen og Skanning på Rigshospitalet har fået to nye røntgenrum i den nyopførte Nordfløj

Se casen

Røntgenudstyr Precision T3

Stereorøntgen på Rigshospitalet

Diagnostisk Klinik på Rigshospitalet laver stereorøntgen i rum 41. Rummet kan også bruges til almindelige røntgenoptagelser.

Se casen

Adora DRi, Intuition og Precision T3

Nyt akutcenter i Viborg

Akut Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg har med indretningen af det nye akutcenter fået mulighed for at spare tid og give patienterne et mere strømlinet forløb. Santax Medico har leveret 4 røntgensystemer.

Se casen

Endoskopvaskemaskiner og -tørreskabe

Nyt skyllerum i Frederikshavn

Dagafsnit for urinvejskirurgi har fået et bedre overblik over endoskoperne, og sygeplejerskerne har fået frigvet tid til andre opgaver end endoskopvask.

Se casen

Pentax Endoskopi

Suveræn billedkvalitet hos Gastroenheden i Herlev

tre operationsstuer med nyt endoskopisk udstyr.

Se casen

Trauma DR Plus

Ny akutmodtagelse i Skejby

Til de nye traumestuer på Aarhus Universitetshospital har Santax Medico leveret tre Trauma DR Plus systemer med Canon DR.

Se casen

Intuition røntgensystem

Ny akutmodtagelse i Randers

I forbindelse med opførelsen af en ny akutmodtagelse på Regionshospitalet Randers, har Santax Medico stået for nyt udstyr til en traumestue og to røntgenstuer.

Se casen

Røntgen, ultralyd, endoskopi

Vi kan også hjælpe dig

Vi har erfaring fra mange typer af projekter, og vi tror ikke på standardløsninger. Vi finder altid en løsning der passer til dine opgaver og dine behov.

Om os

keyboard_arrow_up