Privatlivspolitik


1. Dataansvarlig

Santax Medico A/S, cvr. nr. 66441318, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler, når du navigerer rundt på vores hjemmeside, og når du indtaster dine oplysninger via vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

Herunder finder du vores kontaktoplysninger:

Santax Medico A/S
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V
Mailadresse: data@santax.com

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter disse oplysninger igen, når der ikke længere er et legitimt formål med at behandle dem. Det kan du også læse mere om.

I forbindelse med behandling af personoplysninger har den registrerede en række rettigheder, de er beskrevet til slut i dokumentet. 


2. Hvilke personoplysnigner behandler vi?

Når du ønsker at modtage vores nyhedsmails eller at blive kontaktet af en af vores medarbejdere, indsamler vi følgende personoplysninger efter behov:

  • Navn 
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Arbejdssted/Virksomhed
  • Afdeling 
  • Titel 
  • Interesseområde 
  • Når du abonnerer på vores nyhedsbrev, indsamler vi desuden statistiske oplysninger om hvilke artikler, du læser, hvor mange gange du læser dem m.v.

Formålet med at behandle disse oplysninger er dels at kunne kontakte dig, som ønsket, dels at kunne sende nyhedsmails til dig, så længe du ønsker det samt at kunne producere nyhedsmails, der har interesse.

De oplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger i EU-persondataforordningens termologi. 

Retsgrundlaget for indsamling af de nævnte oplysninger er:

  • Ved ønske om at blive kontaktet – persondataforordningens artikel 6, 1, b) og 6, 1, f).
  • Nyhedsbreve - samtykke jfr. markedsføringslovens § 10, stk. 2, samt persondataforordningens artikel 6, 1, f).

Du kan til enhver tid gøre opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage disse nyhedsmails – det gør du ved at framelde dig maillisten i et af nyhedsbrevene eller sende en mail til info@santax.com. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Til udarbejdelse og udsendelse af vores nyhedsmails bruger vi MailChimp, som er en amerikansk virksomhed. MailChimp er derfor databehandler for Santax Medico. Dine oplysninger behandles via MailChimps server i USA og MailChimp er omfattet af Privacy Shield. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Dine oplysninger slettes i MailChimp senest 6 måneder efter du afmelder dig vores nyhedsmails.

Med hensyn til de personoplysninger vi modtager, når du beder om at blive kontaktet via hjemmesiden, afhænger slettetidspunktet af, hvad der efterfølgende sker. Hvis vi påbegynder et samarbejde, vil dine oplysninger som minimum blive gemt i den periode, samarbejdet varer. I andre tilfælde vil dine oplysninger blive gemt i en periode, vi på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse længden af. De kriterier vi lægger vægt på, når vi skal fastlægge hvor længe vi gemmer dine oplysninger er bl.a. hvorvidt vi mener, det stadig er aktuelt at kunne kontakte dig. 


3. Cookies på www.santax.com

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi enkelte personoplysninger. Det kan du læse mere om i vores cookiepolitik, som du finder her.


4. Sikkerhed - Sådan passer vi på personoplysningerne

Hos Santax Medico har vi en intern it-sikkerhedspolitik, som alle medarbejdere er informeret om og kender. It-sikkerhedspolitikken indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine personoplysninger. Det betyder, at vi i videst muligt omfang har sikret behandlingen af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger, ligesom vi har faste procedurer for lukning af adgange, når en medarbejder ikke længere behandler personoplysninger.

Vi foretager løbende backup og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Vores medarbejdere bliver løbende instrueret i håndteringen af personoplysninger.


5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte data@santax.com. Kontaktoplysningerne fremgår også øverst i denne privatlivspolitik.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


6. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


7. Billeder på hjemmesiden

Billeder på www.santax.com må ikke anvendes i anden sammenhæng uden skriftligt samtykke fra Santax Medico.


Dette er 1. version af Santax Medicos privatlivspolitik - Sidst opdateret 1. april 2019

keyboard_arrow_up