Sommer 2022

Skånes universitetssjukhus, Lund
Endoskopvask med forbedret hygiejne

På Skånes universitetssjukhus i Lund er endoskopvasken blevet centraliseret på en ny afdeling. På den nye afdeling har fem skopvaskemaskiner fået plads midt i vaskerummet og deler det nu op i rent og urent vaskerum. Det giver hygiejnen de bedste betingelser til gavn for både patienter og personale.

Helena Landgren og Susanne Walter, Centrala endoskopidiskenheten, Skånes universitetssjukhus, Lund

Personalet kan vaske op til 40 endoskoper i timen

De fem vaskemaskiner hedder Advantage Plus Pass-Thru, og hver maskine kan vaske op til fire endoskoper i timen. Det giver en total vaskekapacitet på 20 skoper i timen. Ved mindre skoper kan man komme helt op på 40 skoper i timen. 

Hver maskine har to vaskekamre, som kan vaske uafhængigt af hinanden. Det betyder, at personalet kan starte en vask, når det er nødvendigt. Det giver stor fleksibilitet og beskytter mod krydskontaminering.

Personalet slipper for manuel håndtering 

Når endoskoperne er vasket og desinficeret, kan personalet tage endoskoperne ud af vaskemaskinen og flytte dem uden at skulle håndtere endoskoperne direkte. Kassetterne sikrer en effektiv arbejdsgang og beskytter endoskoperne mod transportskader.

Konceptet hedder No Touch og kan minimere serviceomkostningerne med 30 %.

De urene endoskoper er rene, når de kommer ud på den anden side af væggen

Den nye afdeling har investeret i fem endoskopvaskemaskiner, som nu deler vaskerummet ind i en ren og en uren side. På uren side har afdelingen også fået plads til tre pre-cleaning vaskeborde, hvor personelt udfører den manuelle for-rengøring af endoskoperne.

 

 

Foto: De fem endoskopvaskemaskiner set fra uren side.

Det smarte ved de fem vaskemaskiner er, at man kan lægge de beskidte endoskoper i vaskemaskinen fra den urene side og tage dem færdigvaskede ud på den anden side af væggen. Uden opdelingen i rent og urent rum er der en teoretisk risiko for kontaminering af de rene endoskoper.

 

Foto: De fem endoskopvaskemaskiner set fra ren side.

Fordele ved Advantage Plus Pass-Thru vaskemaskinerne

Maskinerne og det nye setup optimerer workflowet og sikrer lavere serviceomkostninger.

Effektiv håndtering af endoskoperne

Optimeret hygiejne ved håndtering af endoskoperne

Bedre logistik og sporbarhed

Færre transportskader

Lavere serviceomkostninger

“Central endoskopidiskenheten er en helt ny afdeling. Tidligere skulle alle afdelinger vaske deres egne endoskoper. Nu er opgaverne med at vaske og descinficere skoperne centraliseret her på afdelingen, hvor personalet er eksperter i at rengøre skoperne, så de er 100 % rene inden de skal bruges ude på afdelingerne igen. Med det nye setup får de skoperende afdelinger frigjort tid til andre opgaver.”

Jenny Malmberg, afdelingschef på sterilcentralen

Sygehuset undgår brugeroverført kontaminering af endoskoperne

Kassettesystemet er ikke kun smart, fordi det er let for sygeplejerskerne at flytte endoskoperne fra vaskemaskine til transportvogn og tørreskab. Kassetterne er også med til at sikre en høj hygiejnestandard, fordi personalet ikke kommer i direkte berøring med endoskoperne. Håndfri skydelåger ind til vaskekamrene, bakteriefrit skyllevand og automatisk selvdesinfektion af vaskemaskinerne er også med til at højne hygiejnen.

Personalet har tydeligt overblik over rene og urene endoskoper

Sammen med endoskopvaskemaskiner og -tørreskabe har sygehuset investeret i 22 transportvogne af mærket Cleanascope. I vognene kan personalet transportere endoskoperne til og fra vaskerummet. På væggen hænger en dispenser med sterile overtræk til kassetterne i transportvognen. Overtrækket er farvekodet, så grøn betyder rent og rød betyder urent endoskop.

Det er let at skifte sæbe og kemi

Selvom både vaskemaskinerne og tørreskabene er komplekst udstyr, er betjeningen enkel og intuitiv. Personalet på Central endoskopidiskenhet kan særligt glæde sig over den ergonomiske betjeningshøjde og den lette adgang til skift af sprit, sæbe og kemi.

 

 

Stregkoder sikrer dokumentation og sporbarbed på sygehusets endoskoper

Sygehuset har mulighed for at få et meget bedre overblik over endoskoperne. Ved hjælp af en indbygget stregkodescanner kan personalet følge og overvåge endoskoperne gennem vask, tørring og opbevaring. På vaskemaskinerne kan personalet følge de forskellige trin i vaskeprocessen og på tørreskabenes display kan sygeplejerskerne bl.a. se, hvor længe et endoskop har ligget i skabet, og hvor lang tid det fortsat kan opbevares. Hver medarbejder har sin egen stregkode, så det også er muligt at se, hvem der har lagt et endoskop til vask eller tørring.

Tørreskabe med 25 dages opbevaring

Når endoskoperne kommer tilbage til afdelingerne, flytter personalet fra transportvogn til tørreskabet. I tørreskabet kan endoskoperne ligge i op til 25 dage under kontrollerede luftforhold (skabet er certificeret til maks. 31 dage). Medicinsk, renset luft forhindrer bakterievækst både uden på og inde i endoskopets kanaler. Tørreskabene har hver plads til otte endoskoper.

 

Personalet fejrede indvielsen af den nye afdeling

Afdelingen og det nye udstyr blev indviet i juni 2022. Alle berørte afdelinger var inviteret til en uformel reception på gangen med lidt mad og kage.

Mange afdelinger får glæde a det nye udstyr

Inden den centrale endoskopvaskafdeling blev sat i drift, måtte alle afdelinger vaske deres egne endoskoper. Med det nye udstyr kan mange afdelinger få frigjort tid til andre opgaver:

  • Endoskopimotttagningen
  • Barnoperation
  • Barnakuten 
  • Kirurgens akutvårdsavdelning
  • Vuxenakuten

Sterilcentralen har opnået den bedste hygiejnestandard

Torgny Bergerstam er salgschef hos Santax Medico og fortæller her om projektets historik:

”Fire-fem år før Central endoskopidiskenhet blev taget i brug, besluttede hospitalet at centralisere desinfektionen af fleksible endoskoper på en ny afdeling i tilknytning til den eksisterende sterilcentral. Det er en løsning, der giver et effektivt flow ved rengøring af fleksible endoskoper, samtidig med at det er specialiseret personale, der varetagerbåde for-rengøringen og desinfektionen af de fleksible endoskoper."

Tak for et godt og givende samarbejde

"Projektet har involveret en del planlægning for at få installationen på plads, da noget udstyr er blevet flyttet fra en eksisterende installation til geninstallation i nye lokaler, mens der er tilføjet en masse nyt udstyr til den samlede udstyrspark. Fra Santax Medicos side har det været - og er - et interessant projekt. Vi vil gerne takke alle involverede for et godt og givende samarbejde (hygiejneansvarligt personale, projekt- og indkøbsfunktionen, medicoteknisk afdeling og personalet på den nye afdeling."

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Vores specialister er altid klar til en uforpligtende snak.

Bliv ringet op

Vi beskytter dine personlige oplysninger. Læs vores privatlivspolitik for at se, hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder, du har.

keyboard_arrow_up