2024
Santax Medico fylder 70 år

 

 

 

Fra røntgenfilm til avanceret billeddiagnostisk udstyr

For 70 år siden startede Santax Medico som en lille familievirksomhed i Aarhus, der solgte røntgenfilm til hospitalerne. I dag forhandler virksomheden udstyr til både røntgen, endoskopi og ultralyd - og den har bredt sig til Sverige, Norge og Finland.

Af Anne Westh, freelance-journalist – Santax Medico (april 2024)
Foto: Santax Medico og privat

2. generation i virksomheden Niels Christoffersen (t.h.) sammen med 3. generation Ole F. Christoffersen, der i dag er administrerende direktør

Det begyndte i 1954

Det begyndte i 1954 på Dalgas Avenue i Aarhus, da Niels Christoffersen var 10 år gammel og blev smidt ud af sit børneværelse. Hans far, Ole Rohr Christoffersen, havde arvet nogle penge og ville lave kontor i børneværelserne, da han skulle starte sin egen virksomhed.

Faren var en foretagsom mand med mange gode ideer, men han startede i det små: Han havde fundet ud af, at man kunne sælge røntgenfilm til hospitalerne. Så sønnen Niels blev sat i gang med at pakke kasser med røntgenfilm ud og sætte mærkater på dem. Det blev til virksomheden Sanitas.

- Min far fandt også ud af, at man kunne sælge rammer til hospitalerne, som røntgenafdelingerne kunne sætte deres røntgenfilm i, når de skulle sænkes ned i fremkaldervæske. Så i en kælder i vores nabogade satte han en svejser i gang med at lave disse røntgenrammer, og senere solgte vi også andre mindre forbrugsartikler som blyindlæg til vægge, blyglas, blygummiforklæder og blygummihandsker, fortæller Niels Christoffersen, der senere blev administrerende direktør og 2. generation i virksomheden.

Firmaet vokser sig større

Det var i denne villa på Dalgas Avenue i Aarhus, at de første spæde skridt til Santax Medico blev taget. Grundlæggeren Ole Rohr Christoffersen startede med at drive forretning fra sit eget hjem. 

Større ordrer kommer i hus

Hurtigt blev kælderen dog for lille, og faren besluttede sig for at få bygget et værksted i sin egen baghave. Allerede efter et års tid fik Sanitas en større ordre fra det nyopførte hospital i Dronninglund og et par år efter fra det nyopførte hospital i Glostrup.

- Det betød meget for os, for nu var vi ligesom accepteret i branchen og begyndte at få større og større ordrer. Vi var også på Sjælland, og det må have været en stor overraskelse for vores konkurrenter. Min fars hemmelighed var, at han havde lovet at oprette en serviceafdeling med ultrakort tilkaldetid. Det løste han ved at lave en aftale med hospitalets nyudnævnte maskinmester, som fik kontor under trappen til røntgenafdelingen siger Niels Christoffersen.

I 1956 skiftede Sanitas navn til Santax Røntgen- og Elektromedicin. Virksomheden udviklede sig efterhånden fra at være en lille produktionsvirksomhed til også at være en handelsvirksomhed, som fik ordrer fra andre virksomheder, der gerne ville have dem til at installere og servicere røntgenudstyr på hospitaler i Danmark. Og da grundlæggeren Ole Rohr Christoffersen gik på pension som administrerende direktør i 1982, overgik Santax til kun at være en handelsvirksomhed, der køber hos leverandører og leverer til kunderne. Ole Rohr Christoffersen fortsatte dog som formand for bestyrelsen frem til 1998. Først i 2001 blev navnet ændret til Santax Medico.

Medicotekniker Tim Madsen underviser brugerne på Næstved Sygehus i brugen af nye endoskopvaskemaskiner (2021).

Forretningen udvides

I dag er det 3. generation i familien, Ole F. Christoffersen, der er administrerende direktør. Han er vokset op med at høre sin far og farfar snakke om forretning i hjemmet. Så hurtigt vidste han også, at han selv skulle samme vej. I 1995 blev han ansat i virksomheden, og siden 2006 har han været administrerende direktør.

- Vores forretningsgang har ændret sig meget, siden jeg begyndte. Dengang skulle vi bestille dele hjem fra 15 underleverandører, hvis vi skulle levere et røntgenrum, og logistikken betød meget, for det hele skulle helst komme på samme tid ud på hospitalerne. I dag får vi det hele fra én leverandør, og det er installation og service, der er vigtig for os, siger Ole F. Christoffersen.

Siden hans start har firmaet udvidet sit forretningsområde til både at omfatte udstyr til røntgen, endoskopi og ultralyd, som Santax Medico både installerer, servicerer og uddanner sygehuspersonale og teknisk personale i at bruge. I dag er 90 procent af kunderne offentlige sygehuse, og de resterende 10 procent privatklinikker som privatpraktiserende speciallægeklinikker og dyrlæger. Samtidig har Santax Medico også bevæget sig ind på nye markeder i Norge, Sverige og Finland. 

- Røntgenområdet er stadig meget vigtigt for os, da røntgenudstyr er serviceintensivt, og halvdelen af vores medarbejdere er serviceteknikere. Det er en stor fordel for os, også inden for salg af endoskopi og ultralyd, siger Ole F. Christoffersen.

- Forklaringen på vores succes er nok, at vi kommer fra et lille sprogområde som det danske, svenske, norske og finske. For mange virksomheder uden for Europa - specielt fra Japan og USA - er enormt glade og lettede over, at der findes et firma som Santax Medico. De vil gerne sælge på det skandinaviske marked, men det er kompliceret for dem, hvis de for eksempel kun skal sælge ét anlæg til Norge om året. Her er det vores fordel, at vi har været på markedet i mange år.

Santax Medico gennem årene

50'erne

Røntgenapparat fra slutningen af 50'erne.

1981

Niels Christoffersen – 2. generation i Santax Medico – ved indgangen til Santax’ første rigtige kontor på Sjælland, som lå i Rødovre

 

 

 

1982

Niels Christoffersen – 2. generation i Santax Medico – ses her til venstre sammen med børnene Ann-Charlotte og Ole, sidstnævnte er i dag administrerende direktør i virksomheden. Til højre teknisk direktør Jens Fuursted, som skulle afsted til sin første kongres med firmaet. Han har i dag været ansat i 45 år 

2020

Undervisning af slutbrugerne er med årene blevet en væsentlig opgave for Santax Medico. Salgschef og applikationsspecialist Hilmar Halldorsson underviser her radiograferne på Radiologisk Klinik på Rigshospitalet, hvor Santax Medico har leveret et stereorøntgenrum til kontrol af ortopædiske implantater i f.eks. knæ eller skulder.

Fedt at være eksperten

I dag har Santax Medico 65 ansatte fordelt på de fire lande. Halvdelen af de ansatte er teknikere, og den andel halvdel er folk ansat i salg og administration. En af teknikerne er medikotekniker Martin Nørgaard, som arbejder på virksomhedens kontor i Aarhus. Han kører ud til kunder i hele Jylland for at installere udstyr, lave service på det samt undervise brugerne og de lokale medikoteknikere i selv at holde udstyret kørende.

- En typisk opgave for mig kan bestå i, at jeg bliver kaldt ud til akut service på et hospital, hvor endoskop-vaskemaskinen ikke fungerer. En afdeling har ofte kun én endoskop-vaskemaskine, så når de har brugt deres skoper og ikke kan få dem vasket, har de et kæmpe problem i forhold til patienterne. Når jeg kommer, sørger jeg for at skifte for eksempel en pumpe eller ordne en utæthed, og 99 procent af gangene virker det igen, når jeg kører derfra, siger Martin Nørgaard.
Han har tidligere været ansat på den medikotekniske afdeling på Aarhus Universitetshospital, før han kom til Santax Medico for syv år siden.

- På Aarhus Universitetshospital var jeg ikke eksperten, der løste de tunge problemer. Der blev jeg hurtigt en slags koordinator, som var bindeled mellem afdelingerne og leverandørerne. Her hos Santax synes jeg, at det er sindssygt fedt at være den, der bliver ringet til, når der er problemer – og som skal få udstyret til at fungere igen, siger han.
Selv om Martin Nørgaards arbejde ikke umiddelbart har noget med salg at gøre, så udfylder han og de andre teknikere alligevel en vigtig funktion i forhold til salget.

- Jeg er vant til at komme på mange afdelinger for at lave service, og så snakker jeg selvfølgelig med folk. Jeg ser, hvis for eksempel en endoskop-vaskemaskine er ved at være nedslidt, og jeg kan anbefale en udskiftning. Andre gange opdager jeg, at konkurrentens udstyr er ved at blive afprøvet ude på en afdeling, og så kan jeg fortælle det videre til sælgerne. Så vores salgsarbejde er ofte et samarbejde mellem folk i teknik og salg.

- Det er sindssygt fedt at være den, der bliver ringet til, når der er problemer – og som skal få udstyret til at fungere igen, siger Martin Nørgaard, der er medikotekniker hos Santax Medico og kører rundt til hospitaler i hele Jylland for installere, reparere og undervise i brugen af udstyr 

Bæredygtighed er i de seneste år blevet et af de vigtige parametre, som kunderne efterspørger og leverandørerne bliver målt på, fortæller markedsdirektør Jesper Rask Simonsen.

Bæredygtighed fylder mere

I salgsafdelingen er bæredygtighed de seneste år blevet et af de vigtige parametre, som kunderne efterspørger – og leverandørerne bliver målt på. Samtidig er Santax Medico selv blevet miljøcertificeret efter ISO 14001, hvilket forpligter virksomheden til at arbejde bæredygtigt. Det fortæller markedsdirektør Jesper Rask Simonsen, der er kommercielt ansvarlig for firmaets aktiviteter inden for endoskopi og ultralyd i Norden.

- I dag er der krav om at tage stilling til miljømæssige aspekter, når en ordre kommer i udbud. I øjeblikket arbejder vi for eksempel med at indgive tilbud på et udbud om engangs-skoper. Her skal vi angive, hvor mange gram genbrugspap, der er i emballagen, og hvor mange gram af 5-6 forskellige plasttyper, der er i produktet. Til sidst får man en samlet score. Bæredygtighed vægter måske 20 procent i et samlet udbud nu, hvor det før var fem procent, siger Jesper Rask Simonsen.

Han mangler dog at se, at der også bliver bevilget penge til at betale mere for miljøvenlige produkter. Nogle kunder har forventeligt samtidig fokus på at holde de økonomiske omkostninger nede, og det matcher ikke altid, at det er dyrere at producere miljøvenligt. Herudover oplever Jesper Rask Simonsen, at der er kommet flere nye produkter inden for Santax Medicos område, som er bæredygtige.

- For eksempel sælger vi i øjeblikket produktet UV-smart, der kan desinficere skoper med ultraviolet lys på 45-60 sekunder og derved spare vand og kemi. Og på samme måde er der flere andre produkter på vej.

 

Installation i Gødstrup

Installation af nyt udstyr er en af kerneopgaverne hos Santax Medico. Her er røntgentekniker Henrik D. Poulsen i gang med en installation på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, før det nye hospital blev taget i brug i 2021 

Undervisning af slutbrugere 2023

Undervisning af slutbrugerne er med årene blevet en væsentlig opgave for Santax Medico. Salgskonsulent Niklas B. Larsen underviser personalet på Rigshospitalts afsnit for ortopæd- og traumekirurgi. 

 

Globalisering skal fastholdes

I april kunne Santax Medico fejre 70-års jubilæum med en solid position på det danske marked. Men det betyder ikke, at administrerende direktør Ole F. Christoffersen er færdig med at have ambitioner på virksomhedens vegne. Han tror på, at Santax Medico fortsat skal vokse ud over Danmarks grænser, hvis virksomheden skal fastholde sin position i fremtiden. 

- Vi har i mange år haft danske hospitaler som vores primære kunder. Men i dag er de organiseret under fem regioner, som ikke selv kan udskrive skat. Det vil sige, at vi i praksis har én kunde: staten. Derfor har vi ønsket at gå i retning mod Sverige, Norge og Finland, så vi kan sprede os og få flere kunder. Det er vi lykkedes nogenlunde med, og jeg tror, at vi skal blive ved med at brede os over et større geografisk felt med det, som vi er gode til, siger Ole F. Christoffersen.

 

Historien om Santax Medico i årstal

1954:

Virksomheden grundlægges i Aarhus under navnet Sanitas, som i 1956 ændres til Santax Røntgen og Elektromedicin. 
Dengang blev der kun arbejdet med røntgen- og serviceområdet.

1974:

Virksomheden åbner kontor på Sjælland.

1980:

Forretningsområdet udvides til ultralydsprodukter.

1996:

Datterselskabet åbner i Norge (under navnet Decotron AS).

2001:

Virksomheden skifter navn til Santax Medico.

2003:

Forretningsområdet udvides til endoskopi-produkter.

2008:

Datterselskab åbner i Sverige (under navnet Santax Medico AB).

2015:

Datterselskab åbner i Finland (under navnet Santax Medico OY).

2024:

Der er 23 ansatte på kontoret i Glostrup og 16 på Aarhus-kontoret. Ancienniteten er gennemsnitligt på 14 år.
I alt er der 65 ansatte i hele Norden. Omkring halvdelen er teknikere, mens den anden halvdel er ansat i salg og administration.

 

Har du spørgsmål til os?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Bliv ringet op

Vi beskytter dine personlige oplysninger. Læs vores privatlivspolitik for at se, hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder, du har.

keyboard_arrow_up