onLoad Content

Portegra2i – GD42i

Det senaste inom takupphängda monitorer

Tilb.M.Mavig.GD42i

MAVIG tillverkar sina produkter i södra Tyskland och har funnits på marknaden i mer än 90 år. Det är produkter av hög kvalitet och anpassningsmöjligheterna är nästan obegränsade. Kontakta gärna någon av våra säljare för att lära mer om hur vi kan ta itu med dina behov.

Ökade krav på hygien i laboratorierna uppnås t.ex. genom MAVIGs takupphängda Potegra2-serie genom förmågan att leda alla kablar för bildskärmar och andra enheter internt i armarna, där de kan anslutas till kompatibla adaptrar. Lösningarna garanterar maximal säkerhet och är även lifecycle testade.

Portegra2i serien inkluderar följande:

  • Stationary Tri Pin setTilb.M.Mavig.GD42i.500x600
  • Stationary 3600 set
  • Stationary Twin set

 

Läs mer om produkten under DATA:

Bilder
Tilb.M.Mavig.GD42i2.100x400Tilb.M.Mavig.GD42i1.100x400Tilb.M.Mavig.GD42i3.100x400

GD60D-W

Upphängningssystem med förlängningsarm

Tilb.M.Mavig.GD60D-W

MAVIG tillverkar sina produkter i södra Tyskland och har funnits på marknaden i mer än 90 år. Det är produkter av hög kvalitet och anpassningsmöjligheterna är nästan obegränsade. Kontakta gärna någon av våra säljare för att lära mer om hur vi kan ta itu med dina behov.

GD 60 är ett upphängningssystem för monitorer med förlängningsarm vilket betyder att monitorn kan hängas upp på önskad avstånd från operationsbordet och på så sätt öka avståndet från sterila områden om så krävs.

Läs mer om produkten under DATA.

 

Tilb.M.Mavig.GD60D-W.300x40

Bilder
Tilb.M.Mavig.GD60D-W.300x40

Hybrid Arm

Extra lång arm – längre radie

Tilb.M.Mavig.Hybrid-arm

 

 

MAVIG tillverkar sina produkter i södra Tyskland och har funnits på marknaden i mer än 90 år. Det är produkter av hög kvalitet och anpassningsmöjligheterna är nästan obegränsade. Kontakta gärna någon av våra säljare för att lära mer om hur vi kan ta itu med dina behov.

Hybridarmen har en extra lång arm och därmed en längre radie. Alla armar är gjorda i stål och inte i aluminium och alla delar har en wire så armen in kan falla ned. Deras plastskydd har många tänder som gör att även om några går sönder så släpper aldrig plastskyddet.

Läs mer om produkten under DATA.

 

 

Tilb.M.Mavig.Hybrid-arm1

Reservdelar till Mavig

Tilb.M.Mavig.Spare.parts

Mavig tillverkar sina produkter i södra Tyskland och har funnits på marknaden i mer än 90 år. Det är produkter av hög kvalitet, och anpasningsmöjligheterna är nästan obegränsade. Därför bör du kontakta någon av våra konsulter, för att lära mer om hur vi kan ta itu med dina behov?

Ökade krav på hygien i laboratorierna uppnås tex. genom Mavig takupphängda “Protega2i” serie genom förmågan att leda alla kablar för bildskärmar och andra enheter internt i armarna, där de kan anslutas til kompatibla adaptere. Lösningarna garanterar maximal säkerhet och är även lifecycle testade.

Till Mavig kan man köpa alla reservdelar som finns.

Man kan få sprängskisser över armar och övriga produkter.

Detta gör att man inte behöver köpa nytt utan laga befintlig utrustning.

Läs mer om produkten under DATA.

Tilb.M.Mavig.Spare.parts1