Santax Medico AB HAR övertaGIT Nimax AB Medical Products.

Santax Medico AB HAR övertagit alla aktivitetet från Nimax AB beträffande medicintekniska produkter.

Santax Medico är etablerat sedan 1954 i den medicintekniska branschen med fokus på medicinsk bildteknik.

Företaget finns representerat i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

All löpande verksamhet övertas av Santax Medico AB såsom försäljning, service, prisförslag, offerter, anbud samt ingångna avtal.

Patrik Gustafsson Nimax AB övergår som produktansvarig till Santax Medico AB.

Vår ambition är att övergången blir så smidig som möjlig för alla parter.

Om du behöver mer information så kontakta:

Torgny Bergerstam, Försäljningschef på Santax Medico AB

torgny.bergerstam@santax.com

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.

Med vänliga hälsningar

 

Santax Medico AB        Nimax AB
Torgny Bergerstam        Nils Lundberg
Försäljningschef        VD