Kort om Santax Medico

Santax Medico AB erbjuder intressanta lösningar inom områdena för radiologi, ultraljud  och endoskopi.

Med en komplett produktmix av medicinskteknisk utrustning, bestående av såväl analog som digital teknik, kan Santax Medico skräddarsy helhetslösningar utifrån beställarens individuella behov. Dessutom är flertalet produkter DICOM kompatibla och kan integreras mot de vanligast förekommande nätverk..

 

mission.vision.service.400x

 

Santax Medicos målsättning

Våra kunder uppskattar Santax Medicos service inom medicinsk bilddiagnostik.

Snabbhet, kvalitet och tillit är Santax Medicos ledstjärnor.

 

 

 

 

Banner-cancerfornden 125x125