Välkommen till Santax Educational Services, SES

 

Santax Medico AB erbjuder Lipus- & EFSUMB certifierade kurser inom bl.a. basal ultraljudsdiagnostik.

Vi samarbetar med Öl Stephan Haas,  MD, PhD, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset som är kursansvarig med övergripande kvalitetsansvar.

Kurserna är förlagda på Mornington Hotell i Bromma i en trevlig miljö med fina ljusa konferenslokaler. Mornington hotell ligger bara 20 min från centrala Stockholm och 5 minuter från Bromma flygplats. Behöver du logi bokar du med fördel rum på Mornington hotell där det även är fri parkering.

 

efsumb-certificering         lupus-certificering

 

Datum:

10 – 11 Oktober 2019

Plats: 

Mornington Hotel Bromma, Norrbyvägen 30, 
168 69 Bromma. www.mornington.se

Antal deltagare:   

Max 16 st

Kursansvarig: 

Öl Stephan Haas, MD, PhD, Gastrocentrum, 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna

Målgrupp: 

Leg. Läkare och sjuksköterskor som är intresserade 
av ultraljudsdiagnostik som hjälpmedel i sitt arbete.

Kursinnehåll: 

 ✓Basal ultraljudsdiagnostik

 Hur används en ultraljudsapparat (inkl ”knappologi”), 
vilka indikationer finns?

 Introduktionsföreläsningar (abdomen, retroperitoneum, 
torax, kärl mm)

 Mer än hälften av kursen består av praktiska 
övningar som kommer att ske i små   grupper

LIPUS: 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på 
http://www.lipus.se/ – Lipus-nr: 20160169.

EFSUMB: 

Kursen är EFSUMB godkänd 
http://www.efsumb.org/intro/home.asp

Anmälan:

Webbanmälan via länk nedan. Deltagarantalet 
är begränsat och vi hyllar principen först till kvarn…

Sista 
anmälningsdag:

2019-08-01

Kursavgift: 

SEK 8 500 exkl moms

Ytterligare 
information:

Stephan Haas: stephan.haas@karolinska.se

Torgny Bergerstam: tbe@santax.com

Föreläsare och 
instruktörer:

 

Överläkare Stephan Haas, MD, PhD
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge/Solna

Specialistläkare Internmedicin, 
Primapratiken, Trollhättan

Sonograf Ali Latifi, MSci, PhD
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna        

Anmälan

tryck-har