onLoad Content

IQS-software

Monitorering af patientdose, årsager til retake af billeder og dose creep

røngten.canon.tilbehør.IQS

Powered_by_CanonDR_659C

 

 

Isolerede processer samlet i ét fælles billedkvalitetsstyringssystem

Når vi evaluerer de billeder, vi tager, reflekterer vi over det, vi gør. Vi tilpasser vores handlinger i overensstemmelse med ALARA-princippet og opbygger vores viden på grundlag af personlige erfaringer. Den overordnede forbedring af kvaliteten på røntgenafdelingen kræver dog en regulær kvalitetsstyringsproces. Det vil sige planlagte og systematiske handlinger, der skaber tillid til, at den diagnostiske røntgenfacilitet leverer billeder af en ensartet høj kvalitet og med en minimal eksponering af patienterne og det medicinske personale.

Central løsning

Røntgenafdelinger er i mange sammenhænge afhængige af individuelle processer og manuelle aktiviteter, når afdelingens resultater skal evalueres. Afviste billeder bliver liggende på den respektive enhed, som de er optaget med, uden yderligere analyse, og feedbacken på accepterede billeder består af mundtligt feedback fra fagpersoner og læger. Det har desuden været en udfordring at finde en dokumentationsform, der passede til afdelingens procedurer for kvalitetsstyring. IQS er løsningen på alle disse udfordringer. IQS er en integreret kvalitetsstyringsløsning til overvågning og måling af kvaliteten af røntgenprocesserne i den respektive afdeling. Der er nem adgang til det webbaserede IQS-system, uanset hvor medarbejderen arbejder, og det brugervenlige interface gør systemet ideelt til effektive analyser.

Analyse af afvisninger

Afviste billeder er for kvalitetskoordinatoren en indikator for, om der er behov for yderligere træning af brugerne. De afviste billeder kan danne grundlag for en dialog med de radiologer, der aflæser billederne, med henblik på at forbedre servicen og kvaliteten for patienterne og de henvisende læger. Billederne videresendes fra modaliteten til IQS. De suppleres med yderligere oplysninger om årsagen til afvisningen og kategoriseres systematisk i henhold til en fast protokol. Evidensbaseret selvevaluering, peer review og ansvarlighed. Man kan lære meget ved også at evaluere accepterede billeder, og dette kan gøres på en struktureret måde vha. reproducerbare protokoller. Der indhentes tilfældige prøver fra PACS-produktionssystemet. De indhentede data kan bruges til at vurdere præstationen hos den individuelle medarbejder og gruppen som helhed og danne grundlag for en planlægning af træning, der tager udgangspunkt i specifikke behov.

Reproducerbare resultater

IQS leverer standardrapporter og giver mulighed for at oprette skræddersyede rapporter, der skal sikre, at evalueringen sker efter en ensartet målestok. Disse rapporter kan danne grundlag for forbedringer af processer og kommunikation internt og bruges til styring og optimering af processer og som støtte i forbindelse med tværfaglige vurderinger.-701C

Data

• Fuld DICOM-kompatibilitet • Integrérbar i enhver røntgenafdeling • Ubegrænset tilslutning af modaliteter • Mulighed for generering af rapporter • Peer-to-peer review

Billeder
røngten.canon.tilbehør.IQS.
Yderligere

Se mere om IQS-software her: IQS_sofware

Fantomer

til kvalitetssikring

roentgenfantomdiag

Santax Medico tilbyder et bredt udvalg af forskellige fantomer, detektorer og måleudstyr.

Vi forhandler udstyr fra førende producenter og viser her et udpluk.

Diagnostisk røntgen

Vi kan tilbyde mange forskellige løsninger til kvalitetssikring af billeddiagnostisk udstyr som f.eks. konventionel DR røntgen, gennemlysning og CT.

roentgenfantomdiag

 

Digrad A+K

Testfantom til digital røntgen (DIN6868/13)

Alle nødvendige tests kan udføres.

 • Dynamic range
 • Kontrastopløsning
 • Homogenitet
 • Lokal opløsning
 • Position og størrelse af strålefelt (option)
digrad-frei

 

Fluoro phantom D

Kvalitetssikring af digitale gennemlysningssystemer.

20150803_151724

 

CDRAD 2.0

CDRAD er et fantom der er designet med henblik på test af røntgensystemers fysiske egenskaber og brugerens opfattelse.

cdrad-2-0

 

CDRAD Analyser

Fantombillederne kan analyseres med CDRAD Analyser

 • Automatisk diagram
 • Gennemsnitsværdier for flere billeder
 • Kurve for kontrastdetalje
 • Billedkvalitetsværdier og % registrerede prikker
 • Brugerdefineret opsætning
roentgenfantomcdrad1roentgenfantomcdrad2roentgenfantomcdrad3

 

Mammografi

Til mammografi kan vi tilbyde forskellige produkter til kvalitetskontrol og komplet analyse af røntgenapparatet.

gammex_5_mammo_family

 

PASMAM

Fantomet er udviklet til digital mammografi (overholder den tyske PAS 1054)

 • Basisfantom (40 mm) med aluminiumtrappe (14 trin fra 0-5,2 mm)
 • Strukturplade (6 mm) med rotérbar stregfantom (5, 6, 7, 8 og 10 Lp/mm) og hukommelse for lagring af forskellige indsatsfiltre
 • Indsats for konstanskontrol (ACR fantom)
 • Indsats af PMMA med kvadratiske markeringer
 • Indsats for højkontrastfilter (50 % afdækket med stålplade)
 • Indsats for kontrast/støj-forhold (afdækket med 0,1 mm Alu)
 • 4 rækker metalkugler beregnet for control af “missed tissue” ved thoraxvæg
 • 4 dæmpningsplader (2 x 10 mm, 2 x 20 mm). Flere dæmpningsplader kan tilkøbes.
mam-14-case

 

Onkologi

Solid Water® blev introduceret af Gammex for 15 år siden og er blevet en standard i branchen. Produktet blev til mhp. at forenkle måleprocessen for foton-, elektron og gammastråleapplikationer. Med Solid Water® slipper man for at fylde og håndtere beholdere med vand.

Det nye Gammex 469 IMRT fantom er lavet af Solid Water® og giver en simpel og meget pålidelig dosisvalidering af komplekse 3D behandlingsplaner.

 

Ultralyd

Til kvalitetssikring af ultralydapparatur kan vi tilbyde vævsefterlignende fantomer udført med patenteret gelteknologi. Fantomerne kan både bruges til at måle penetrationsdybde, vertikal og horisontal afstandsnøjagtighed, billedensartethed, aksial og lateral opløsning og apparaturets evne til nøjagtigt at gengive negative kontrastobjekter og differentiere mellem forskellige kontrastdensiteter.

ultralyd_gammex_sono403_phantoms_thumb