I slutningen af maj måned 2018 åbnede den nye Akutmodtagelse i Skejby i en helt nybygget fløj på Aarhus Universitetshospital. Skadestuen på Nørrebrogade i Aarhus er lukket og patienterne skal i stedet finde vej til supersygehuset i Skejby.

Traumestuer:

Til de nye traumestuer har Santax Medico leveret tre Trauma DR Plus systemer med Canon DR. Trauma DR Plus er et enkelt og let system hvor patienter hurtigt kan blive røntgenfotograferet og diagnosticeret inden de fragtes videre,  til f.eks., CT eller operationsstue.

Med Trauma DR plus kan man tage røntgenbilleder af både stående og liggende patienter. Røntgenrøret er fikseret på detektorhuset, så man er sikker på at ramme rigtigt. Det integrerede målekammer sikrer den rigtige eksponering. Det mobile leje er velegnet til at tage røntgenbilleder igennem. Den mobile blyvæg i baggrunden kan personale og pårørende gemme sig bag, mens der tages røntgenbilleder, eller de kan tage et røntgenforklæde på.

 

case12

Monitoren på loftarmen gør det muligt at se det billede, der lige er taget.

 

case.skejby4

Røntgengeneratoren er på hjul og let tilgængelig for service.

 

Røntgenstuer

Supersygehuset i Skejby har også fået installeret to klassiske Santaxrum ved siden af hinanden. Her får personalet et moderne, velkendt røntgensystem med fuld automatik og god ergonomi. Røntgensystemet hedder Triathlon T3 og er fra den svenske producent Arcoma. Det tilhørende billeddannende system er fra Canon Medical.

Vigtige parametre for funktionen af alle rummene er den ultimative fleksibilitet, og at patienternes adgang vil være let. Dermed spares tid, plads og penge.

 

case9

Betjeningen på røret er let og intuitiv. Man kan se patientens navn og data eller slå det fra. Der er finjustering på røret, ellers foregår al bevægelse via autopositioner.

 

case10

Røntgengeneratoren er på hjul og let tilgængelig for service.

 

case11

 

Fælles brugerflade

Brugerfladen og detektorerne er ens i alle rummene. Det betyder, at de mange forskellige brugere kan føle sig trygge ved at betjene apparaterne i alle rum. Det er en fordel for både patienter og personale.