Ny Akutmodtagelse i Randers

Den 1. oktober 2016 åbnede den nye akutmodtagelse i Randers i en helt nybygget fløj på Regionshospitalet Randers. Det 10.000 m2 store byggeri i tre etager rummer bl.a. modtagefaciliteter for medicinske og kirurgiske patienter og et moderne sengeafsnit med bl.a. 15 ensengsstuer. Fra modtagelsen bliver der adgang til operationsstuer, intensivafsnit og røntgenstuer.

Fra ambulancehallen er der direkte adgang til en traumestue med plads til to patienter. Her har Santax Medico leveret et Intuition-system med Canon DR. Intuition-systemet dækker over begge patientlejer, så patienterne hurtigt kan blive diagnosticeret inden de fragtes videre, evt. til CT eller operationsstue. Der er indrettet et lille betjeningsrum i hjørnet og en ekstra arbejdsplads i rummet med eksponeringshåndtag, diagnostisk monitor og op/ned-kontakt til røntgenrøret.      

case-randers1                           case-randers2

Danmarks største akuthospital

Med udbygningen vil Randers i fremtiden kunne tilbyde de akutte patienter en hurtigere og mere sammenhængende undersøgelse og behandling. Og det vil foregå i et miljø, hvor der er tænkt på patienternes behov. Regionshospitalet Randers har årligt 25.000 akutte indlæggelser og 32.000 skadestuebesøg. Hospitalet er Danmarks største akuthospital målt på akutte patienter i forhold til indlæggelser i alt. De fleste patienter opholder sig kort tid i Akutmodtagelsen. De bliver enten udskrevet til egen læge eller oprettes til videre opfølgning i et ambulatorie. Nogle patienter bliver overført til et sengeafsnit på hospitalet med henblik på videre afklaring.

Nye røntgenstuer

Patienter der ikke behøver at blive behandlet på traumestuen kan fortsætte hen ad gangen, hvor Santax Medico har installeret to moderne røntgenstuer med fuld automatik og atter med Canon DR-system. Stuerne er til gående eller sengeliggende patienter samt ambulatoriepatienter, der skal til kontrol.  

 Adora DRi

Adora er et fuldt motoriseret system produceret i Hasselager ved Aarhus af NRT (Nordisk Røntgen Teknik). Systemet sikrer den bedste ergonomi for personalet samt en meget nøjagtig og ensartet positionering af udstyret fra gang til gang.
                    

 case-randers3                      case-randers4

Vigtige parametre for funktionen af rummet er den ultimative fleksibilitet og at patienternes adgang vil være let. På den måde spares tid, plads og penge. Overskuddet af fri plads omkring patientbordet og den lave påstigningshøjde vil forhindre skader på personalet, der skal flytte tunge patienter fra deres seng til bordet og tilbage, men det vil også medføre betydeligt mindre stress for patienterne selv. Der er installeret et patientløftesystem i loftet i samme skinner som Adora.

Precision Triathlon

Det klassiske Precision Triathlon-rum ligger side om side med Adora-rummet. Det svenskproducerede Precision Triathlon-system er velkendt af personalet på Randers røntgenafdeling som har to ældre udgaver af dette system, der i moderniseret udgave også tilbyder fuld automatisering og høj ergonomi for personalet. 

case-randers5                         case-randers6      

Fælles brugerflade

En stor fordel ved de forskellige systemer er den fælles Canon-brugerflade og -detektorer som går igen og sikrer at de mange forskellige brugere kan gå fra rum til rum og føle sig trygge ved at betjene udstyret.

case-randers7                 case-randers8

Mobile DR

Som supplement til de faste installationer har Akutafdelingen også indkøbt den nye Mobile DR af Santax Medico. Dette mobile røntgenapparat er lille og kompakt og kører naturligvis også på Canon DR-teknologi.

Alle installationerne kan dele Canons trådløse DR-detektorer i tre forskellige størrelser og giver således en unik og ensartet funktionalitet på alle optagelser med lav røntgendosis og høj billedkvalitet.

roengten.sprint2.400x600                       roengten.sprint.400x600